Fôrproduksjon

Fôrproduksjon

produksjon 700

De ansatte i produksjonen bestreber seg hver dag på å lage et best mulig fôr med de råvarene som til enhver tid er tilgjengelige. Styret har bestemt at det skal lages et høykvalitets fôr til mink. Og som oftest, kvalitet og pris henger sammen.

Ledelsen ved avdelingen er likeledes hele tiden opptatt av å finne nye råvarer som dekker våre krav. Det gjøres ved en tett kontakt med norsk og dansk ekspertise. Ikke minst er samarbeidet med danske fôrprodusenter viktig for å følge med på hva som skjer på området.

For fôrlaget er det viktig med en tett og god kontakt med oppdretterne om dagens leveringer. Er det mistanke om at noe ikke stemmer, eller at dyrene reagerer, da er det bare å ta kontakt med Jonny på telefon/SMS 481 11 907, eller epost  jonny@rogpels.no . Han har rutiner for å sjekke videre opp for å få en bredere dokumentasjon for eventuell problemstilling.

Hver dag det produseres tas det NIR-analyser av fôret. På den måten kan vi justere oss inn i forhold til energi, energifordeling og ph. En gang i uken tas det prøver som sendes til Danmark for full analyse.

Kontakt oss

Rogaland Pelsdyrfôrlag
Oddane 2
4364 Sirevåg

Tlf. 51 79 86 50

post@rogpels.no

www.rogpels.no

Her finner du oss