Transport

Transport

transport 700

Rogaland Pelsdyrfôrlag SA frakter selv ferdigfôret ut til sine kunder. Det er lagt opp ulike ruter som går i området fra Marnardal i sør til Sognefjorden i nord. Årlig kjøres det ca. 550 000 km med selskapet 8 fôrbiler.

Oppdretterne må melde inn endringer i ønsket levert fôrkvantum innen kl. 15.00 dagen før levering. Bestilling gjøres til det mobilnummer som er knyttet til den ruten den enkelte tilhører.

Det er oppdretterens ansvar å sørge for at tilgangen til fôrtankene er slik den bør være, for eksempel med hensyn til veistandard, snømåking, strøing, skjæring av greiner o.a.. Likedan skal oppdretterne sørge for at det er reint både på tankene og området rundt.

Transportavdelingen driver også med leiekjøring i en viss målestokk. Våre moderne tankbiler har stor pumpekapasitet og egner seg godt til ulike spesialtransporter innen fiskeri- og landbruksnæringen. I vognparken inngår det også en semi-tralle som laster inntil 36 kubikk flytende masse.

For mer informasjon, kontakt transportleder Tor Storhaug på mobil 905 13 298 eller e-post tor@rogpels.no

Kontakt oss

Rogaland Pelsdyrfôrlag
Oddane 2
4364 Sirevåg

Tlf. 51 79 86 50

post@rogpels.no

www.rogpels.no

Her finner du oss