Informasjon for nyetablerere

Ønsker du å starte med oppdrett?

minkfarm 02

Rogaland Pelsdyrfôrlag SA (RP) er et samvirkelag som har som formål å fremme de økonomiske interessene til sine medlemmer.

I tillegg til fôrproduksjon forhandler RP innredning og utstyr til pelsdyrfarmene. Vår hovedleverandør av disse produkter er Hedensted Gruppen (HG) i Danmark. Det er en betryggelse for RP å vite at de produkter vi leverer fra HG holder en svært høy standard.

Prismessig ligger de produkter vi anbefaler nystartere, levert fra HG, i øvre sjikt. Men kvalitet vil alltid være lønnsomt. Og våre kunder/medlemmer skal kunne være trygge på at det de får levert fra RP holder mål.

Gode råd
Når du vurderer å starte opp med pelsdyrfarm vil du ha stor nytte av å ta en prat med Tom Helge Tunheim hos oss. Han kan nås på mob. 977 60 097 og vil gi deg råd rundt alt som har med haller, innredning og nødvendig utstyr å gjøre.

Rådgiver Sven Gil Westersjø i Norges Pelsdyralslag hjelper deg med driftsplaner og søknader til aktuelle etater. Sven treffes på mob. 928 62 410 eller epost westersjoe@norpels.no.

I tråd med formålet til RP er ikke målet å tjene mest mulig penger på våre kunder. Det styres etter å oppnå en inntjening som styret til enhver tid anser fornuftig. Påslagene som gjøres ved oppstart av ny farm er svært lave, ca. 30 prosent lavere enn til etablerte oppdrettere.

Ved å kjøpe innredning hos RP, får nystarteren også en tilleggsrabatt når medlemskap er tegnet og faktura gjort opp (eget vedlegg).

Framtidsutsikter
Nystartere vil også være kjent med at det for tiden er betydelig motstand blant en rekke politikere hva angår pelsdyrnæringens framtid. RP er overbevist om at næringen gjennom møysommelig arbeid skal gjenvinne tilliten fra politikerne.

I denne sammenheng kan det være verd å være klar over at som medlem i RP er du medeier i selskapets formue i forhold til din andel av handel de siste 10 år. Det vil si summen av det du som medlem har kjøpt for ved etablering, ordinær drift og kjøp av fôr. Jo høyere innkjøpsandel, jo høyere formuesandel.

Ting du bør tenke på dersom du ønsker å starte med oppdrett:

  • Tomt
  • Spredningsareal
  • Kontakt med kommunen
  • Kontakt en etablert oppdretter i nærheten.
    Tom Helge Tunheim, Rogaland Pelsdyrfôrlag SA (mob. 977 60 097), kan sette deg i kontakt med aktuelle oppdrettere.
  • Aktuelle leverandører
  • Bank – Regnskapskontor
  • Kontakt rådgiver Sven Gil Westersjø, Norges Pelsdyralslag (mob. 928 62 410)
  • Kontakt Landbrukskontoret

Kontakt oss

Rogaland Pelsdyrfôrlag
Oddane 2
4364 Sirevåg

Tlf. 51 79 86 50

post@rogpels.no

www.rogpels.no

Her finner du oss