Investeringer og økonomi

Investeringer og økonomi

Lønnsomheten innen pelsdyrnæringen har som helhet vært svært god de siste 2 årene, og er det fortsatt. For mink har det vært den vært tilfredsstillende over lengre tid.

Samtidig er det godt kjent at prisene på verdensmarkedet fort kan skifte i negativ retning.

Den politiske uro omkring pelsdyrnæringen har skjerpet seg og skaper en del usikkerhet i forhold til nyinvesteringer. Det er imidlertid ikke flertall på Stortinget i dag for å avvikle næringen. Med meningsmålingene slik de er før valget høsten 2013 vil næringen komme styrket ut etter valget. 

Nedenfor gis det gitt en grov skisse til investeringer og drift. Den gis med alle forbehold! 

pdf icon small Grovskisse for investeringer og drift (PDF)

I eksempelet tas det utgangspunkt i oppstart med:

  • 1000 tisper
  • 5 valper pr. tispe
  • Fôrpris på kr. 3,10
  • Snittpris skinn året 2012 – kr. 475,-

Investeringer:

Kostnader til oppføring av hall er så individuell at det er vanskelig å si noe konkret om tall.

Investeringer i innredning og nødvendig utstyr ellers: kr. 1,300 000
Kostnader avlsdyr: kr.    300 000 – 400 000

Drift: (pr tispe)

Inntekter skinnsalg i forhold til snittpris 2012   kr. 2 375
Fôrutgifter kr.    775,-  
Salgsomkostninger

kr.      65,-

 
Pelsing

kr.    175,-

 
Strø/veterinær kr.      40,-  
Sum variable kostnader kr. 1 055,- kr. 1 055,-
Dekningsbidrag pr. tispe   kr. 1 320,-
Dekningsbidrag for 1000 tisper   kr. 1 320 000,-

Dekningsbidraget skal dekke renter, avskrivninger og lønn!

Kontakt oss

Rogaland Pelsdyrfôrlag
Oddane 2
4364 Sirevåg

Tlf. 51 79 86 50

post@rogpels.no

www.rogpels.no

Her finner du oss