Rabattordninger

Rabattordninger på investeringer for nystartere

Overordnet forutsetning for å oppnå rabatt for nystartere er at det er tegnet medlemskap i Rogaland Pelsdyrfôrlag SA.

Ordinær rabatt
Redusert påslag på innkjøpspriser.  

Tilleggsrabatt
Under forutsetning av

  • at minimum 90 prosent av kostnader til investeringer i innredning av haller er gjort gjennom Rogaland Pelsdyrfôrlag SA
  • at oppgjør for investeringene har funnet sted i henhold til avtalte betalingsvilkår

gis det følgende rabatt: 

  • kr. 45 000,- ved kapasitet/innsett 800 tisper og oppover
  • kr. 30 000,- ved kapasitet/innsett 500 til 799 tisper
  • kr. 15 000,- ved kapasitet/innsett under 500 tisper

Rabatten avregnes som kreditnota på fakturaer, med kr. 7.500,-, fra og med juli måned inntil rabatten er dekket inn.

Forøvrig vises det til § 5 Medlemmenes sine plikter, avsnitt 1 i selskapets vedtekter.

Kontakt oss

Rogaland Pelsdyrfôrlag
Oddane 2
4364 Sirevåg

Tlf. 51 79 86 50

post@rogpels.no

www.rogpels.no

Her finner du oss