Rogaland Pelsdyrfôrlag SA

Om Rogaland Pelsdyrfôrlag SA

Rogaland Pelsdyrfôrlag SA er organisert som et samvirkeforetak. Selskapet ble stiftet i året 1960. Det eies av i dag av ca. 100 medlemmer.

Selskapet har tilhold i Sirevåg, Hå kommune.

I alt sysselsetter virksomheten 22 årsverk.

Medlemskap i Rogaland Pelsdyrfôrlag SA er åpent for alle som driver med sertifisert pelsdyroppdrett underlagt Norges Pelsdyralslag.

Formålet er på en helhetlig måte å fremme de økonomiske interessene til medlemmene på kort og lang sikt ved produksjon og salg av ferdigfôr, slag av utstyr og tjenester samt utførelse av oppgaver som ansees viktig for næringen.

Selskapet har en sunn og god økonomi.

Kontakt oss

Rogaland Pelsdyrfôrlag
Oddane 2
4364 Sirevåg

Tlf. 51 79 86 50

post@rogpels.no

www.rogpels.no

Her finner du oss