Gjøremålskalender

September 2018

Veterinærgjennomgang: 25. september - 25. oktober

Blodprøver av gamle dyr som skal videre i avl: 1. september - 15. oktober.

Frist for innsending av egenrevisjon: 5. september

Valpen fôres med en tomtid på 2-4 t pr. dag til 20. september.

Fra 20. september fôres det med en tomtid på 3-5 t pr dag.

Hovedrasjon gis om kvelden, tomme bur etterfylles om morgenen. Fôret som er igjen deles ut etter middag.

Skrap ren fôrtråen 3-5 ganger i uken. Etterfyll halm på kassen.

Vær OBS på halerotsbiting!

Skadde dyr behandles og merkes!

Dyr med små, åpne sår SKAL gå enkeltvis.

Dyr med store sår/skader SKAL avlives.

Se hele kalenderen »

Oktober 2018

Veterinærgjennomgang: 25. september - 25. oktober

Blodprøver av gamle dyr som skal videre i avl: 1. september - 15. oktober

Blodprøver av valp som skal videre i avl: 1. oktober - 15. desember

Valpen fôres med en tomtid på 3-5 t pr dag.

Hovedrasjon om kvelden, tomme bur etterfylles om morgenen. Fôret som er igjen deles ut etter middag.

Skrap ren fôrtråen 3-5 ganger i uken. Etterfyll halm på kassen.

Ca. 20. oktober starter veiing av dyr som er aktuelle for videre avl. Vei type for type i løpet av så få dager som mulig, H+T.

Vær obs på halerotsbiting!

Skadde dyr behandles og merkes!

Dyr med små, åpne sår SKAL gå enkeltvis.

Dyr med store sår/skader SKAL avlives.

Se hele kalenderen »

November 2018

Blodprøver av valp som skal videre i avl: 1. oktober til 15. desember.

Sjekk at avlivingskasse er i forskriftsmessig stand.

Vær nøye med fôring og halm helt fram og gjennom pelsingen.

Pelsingen starter ca. 10. november.

Ha en plan over hvilke dyr som skal pelses og hvilke som skal sorteres.

Merk avlsdyrene: Funksjonsfriske dyr med god størrelse og kvalitet.

Sjekk testikler på hanner, 2 store med jevn størrelse.

Avlsdyr settes alene og på redusert fôring så snart som mulig.

Vannanlegg: Kontroller trykk, temperatur og sirkulasjon.

Skadde dyr behandles og merkes!

Dyr med små, åpne sår SKAL gå enkeltvis.

Dyr med store sår/skader SKAL avlives.

Se hele kalenderen »

Desember 2018

Absolutt siste frist for blodprøver av valp som skal i avl er 15.desember.

Meld fra til Rogaland Pelsdyrfôrlag om antall avlsdyr for neste sesong innen 15. desember.

Når svar på blodprøver foreligger, settes dyrene på plass for vinteren.

Sjekk testikler på hannene, 2 store med jevn størrelse.

Husk halm på kassen.

Vannanlegg: Kontroller trykk, temperatur og sirkulasjon.

Se hele kalenderen »

Kontakt oss

Rogaland Pelsdyrfôrlag
Oddane 2
4364 Sirevåg

Tlf. 51 79 86 50

post@rogpels.no

www.rogpels.no

Her finner du oss