Gjøremålskalender

Mars 2018

Veterinærgjennomgang: 27. februar - 5. april

Gjør avtale om høstens livdyrsortering.

Parringen starter ca. 2-5. mars

Flushing 4-6 dager eller til parringen går godt. Hold 3 den 20. mars - videre mot hold 4. Deretter fôres det med vinterrasjon + ca. 20%.

Tispene: Hold 3 den 20. mars, videre mot hold 4 den 20. april.

Hanner som parrer tildeles det fôr de klarer å ete.

Tisper som ikke vil parre, prøves om igjen etter 1-3 dager.

Tispene parres om igjen etter 8-9 dager.

Fôrmengde økes med 50% i implantasjonsperioden fra 20. mars - 6. april.

Hanner pelses etter parring.

Vannanlegg: kontroller trykk, temperatur og sirkulasjon.

Se hele kalenderen »

April 2018

Veterinærgjennomgang: 27. februar - 5. april

Sjekk at utstyret til blodprøver i mai er klart!

Tispene til hold 4 den 20. april. Uinteresserte tisper tildeles halv rasjon.

Kassen klargjøres: Papir foran hullet ute på nettet, valpenett legges i, sluse foran hull. Bruk murstein i kassen. Ha i loppepulver, spon og halm. Dekk kasselokket med halm.

Tispene settes på plass til fødsel i ferdigpakket bur ca. 15-20. april. Normalt spiser tispene lite ved fødsel.

Varm opp valp som er glemt ute på nettet.

Flytt unger fra store kull (flere enn 8).

Når alt er normalt, la tispene få ro det første døgnet. Registrer fødsel og tell opp etter ett døgn.

Ved generelt fødselsproblem eller høy dødelighet, reduser fôringen med 50% i to dager (på farmnivå). 

Øk fôrmengden ettersom tispene ber om det. Tomtid på ca. 3-5 timer.

Tilsett vann i fôret.

Se hele kalenderen »

Mai 2018

Husk å bestille vaksine til minken (20. mai).

Bestill utstyr til å vaksinere med (sprøyter og nåler).

Husk å ta blodprøver av alle tisper uten kull, innen 1. juni. Dette skal omfatte minst 15% av alle dyr.

Valping frem til ca. 10. mai.

Varm opp valp som er glemt ute på nettet.

Flytt unger fra store kull (flere enn 8).

Når alt er normalt, la tispa få ro første døgnet. Registrer fødsel og tell opp etter ett døgn.

Ved generelt fødselsproblem eller høy dødelighet, reduser fôringen med 50% i to dager på farmnivå. Øk fôrmengden etterhvert som tispene ber om det. Tomtid på ca. 3-5 timer.

Start med fôring på kassen fra 32-25 dager etter fødsel. Ta vekk slusa foran hullet. Vent dersom det er kaldt.

Tilsett vann i fôret slik at det såvidt ikke drypper ned i kassen. Ta vekk slusa foran hullet.

OBS for fettede valper!

Se hele kalenderen »

Juni 2018

Veterinærgjennomgang: 10. juni - 30. juni

Vaksinering av valp mot botulisme: 25. juni - 10. juli.

1. juni tas valpenettet ut for dyr født i april. Deretter dato for dato.

OBS! Slåssing/biting.

Følg med at valpen får vann. Ekstra vann ved behov.

Tispene, sammen med to hanner, tas vekk sju uker etter fødsel, eller tidligere dersom det er behov for det.

Valpene settes ut H+T, eller 2T+2H, eller 3T.

Sett aldri mor og datter sammen!

Sett aldri flere enn to hannvalper sammen!

Fôring 2-4 ganger daglig med bløtt fôr. Ingen tomtid. Nettet rengjøres hver dag.

Husk god bemanning i farmen

Skadde dyr behandles og merkes!

Dyr med små, åpne sår SKAL gå enkeltvis.

Dyr med store sår/skader SKAL avlives.

Se hele kalenderen »

Juli 2018

Husk egenrevisjon Farmsert

Vaksinering av valp mot botulisme: 25. juni - 10. juli

Ferdig med utflytting innen 5. juli.

Valpen fôres med en tomtid på 2-4 timer pr. dag.

Hovedrasjon om kvelden, tomme bur etterfylles om morgenen. Fôr som er igjen deles ut etter middag.

Skrap ren fôrtråen 3-5 ganger i uken.

Start å gi mat oppå buret fra ca. 15. juli -31. juli. Legg halm på kassen.

Skadde dyr behandles og merkes!

Dyr med små, åpne sår SKAL gå enkeltvis.

Dyr med store sår/skader SKAL avlives.

Se hele kalenderen »

August 2018

Husk innsending av egenrevisjon Farmsert

Sjekk at det er utstyr til blodprøver for høst og vinter.

Valpen fôres med en tomtid på 2-4 t pr. dag.

Hovedrasjon om kvelden, tomme bur etterfylles om morgenen. Fôret som er igjen deles ut etter middag.

Skrap ren fôrtråen 3-5 ganger i uken. Etterfyll halm på kassen.

Skadde dyr behandles og merkes!

Dyr med små, åpne sår SKAL gå enkeltvis.

Dyr med store sår/skader SKAL avlives.

Se hele kalenderen »

September 2018

Veterinærgjennomgang: 25. september - 25. oktober

Blodprøver av gamle dyr som skal videre i avl: 1. september - 15. oktober.

Frist for innsending av egenrevisjon: 5. september

Valpen fôres med en tomtid på 2-4 t pr. dag til 20. september.

Fra 20. september fôres det med en tomtid på 3-5 t pr dag.

Hovedrasjon gis om kvelden, tomme bur etterfylles om morgenen. Fôret som er igjen deles ut etter middag.

Skrap ren fôrtråen 3-5 ganger i uken. Etterfyll halm på kassen.

Vær OBS på halerotsbiting!

Skadde dyr behandles og merkes!

Dyr med små, åpne sår SKAL gå enkeltvis.

Dyr med store sår/skader SKAL avlives.

Se hele kalenderen »

Oktober 2018

Veterinærgjennomgang: 25. september - 25. oktober

Blodprøver av gamle dyr som skal videre i avl: 1. september - 15. oktober

Blodprøver av valp som skal videre i avl: 1. oktober - 15. desember

Valpen fôres med en tomtid på 3-5 t pr dag.

Hovedrasjon om kvelden, tomme bur etterfylles om morgenen. Fôret som er igjen deles ut etter middag.

Skrap ren fôrtråen 3-5 ganger i uken. Etterfyll halm på kassen.

Ca. 20. oktober starter veiing av dyr som er aktuelle for videre avl. Vei type for type i løpet av så få dager som mulig, H+T.

Vær obs på halerotsbiting!

Skadde dyr behandles og merkes!

Dyr med små, åpne sår SKAL gå enkeltvis.

Dyr med store sår/skader SKAL avlives.

Se hele kalenderen »

November 2018

Blodprøver av valp som skal videre i avl: 1. oktober til 15. desember.

Sjekk at avlivingskasse er i forskriftsmessig stand.

Vær nøye med fôring og halm helt fram og gjennom pelsingen.

Pelsingen starter ca. 10. november.

Ha en plan over hvilke dyr som skal pelses og hvilke som skal sorteres.

Merk avlsdyrene: Funksjonsfriske dyr med god størrelse og kvalitet.

Sjekk testikler på hanner, 2 store med jevn størrelse.

Avlsdyr settes alene og på redusert fôring så snart som mulig.

Vannanlegg: Kontroller trykk, temperatur og sirkulasjon.

Skadde dyr behandles og merkes!

Dyr med små, åpne sår SKAL gå enkeltvis.

Dyr med store sår/skader SKAL avlives.

Se hele kalenderen »

Desember 2018

Absolutt siste frist for blodprøver av valp som skal i avl er 15.desember.

Meld fra til Rogaland Pelsdyrfôrlag om antall avlsdyr for neste sesong innen 15. desember.

Når svar på blodprøver foreligger, settes dyrene på plass for vinteren.

Sjekk testikler på hannene, 2 store med jevn størrelse.

Husk halm på kassen.

Vannanlegg: Kontroller trykk, temperatur og sirkulasjon.

Se hele kalenderen »

Kontakt oss

Rogaland Pelsdyrfôrlag
Oddane 2
4364 Sirevåg

Tlf. 51 79 86 50

post@rogpels.no

www.rogpels.no

Her finner du oss